• Call: 0972.66.71.66
 • Email: info@cuongquoclogistics.com
EN VI

Thủ tục nhập khẩu hóa chất

Trang chủ » Kiến thức » Thủ tục nhập khẩu hóa chất

Hóa chất là gì? Thủ tục nhập khẩu hóa chất yêu cầu những bước như thế nào? Hãy cùng Cường Quốc Logistics theo dõi những nội dung sau đây.

Hóa chất là gì?

Hóa chất là một trong những nguyên liệu được sử dụng khá phổ biến trong cuộc sống.

Trong hóa học, hóa chất còn được gọi là chất hóa học, là sản phẩm của ngành hóa chất. Khái niệm hoát chất được quy định rõ tại Điều 4 Luật Hóa chất năm 2018. Theo đó:

 • Hóa chất là các hợp chất hoặc đơn chất được con người khai thác hoặc tạo ra từ nguồn nhiên liệu nhân tạo, nguyên liệu tự nhiên.

Trong xuất nhập khẩu, hóa chất được ký hiệu bởi các dãy số duy nhất. Những dãy số đó là mã Chemical Abstracts Service (CAS).

 

Hóa chất là gì
Hóa chất là gì?

Khi thực hiện hành vi mua bán, giao thương quốc tế, những mặt hàng thông thường chỉ cần những chứng từ như hợp đồng, hóa đơn, phiếu đóng gói.

Tuy nhiên, riêng với hóa chất, bên bán phải cung cấp bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất MSDS. Khi sử dụng bản này, chúng ta sẽ có thể kiểm tra thông tin đầy đủ về hóa chất, mức độ nguy hiểm, mã CAS.

Những loại hóa chất bị cấm nhập khẩu

Căn cứ vào phụ lục III của Nghị định 113/2017/NĐ-CP, các loại hoá chất cấm nhập khẩu đó là các loại có mức độ nguy hiểm cao. Điển hình là Sarin, Tabun,… đây là các hoá chất có mức độ đe doạ tính mạng gấp 26 lần Xyanua.

Chính vì thế nó bị cấm sử dụng trên toàn thế giới, trong đó có cả Việt Nam.

Tuy nhiên, trong trường hợp khẩn cấp, các loại hoá chất đó được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học hay ng tác quốc phòng an ninh, các doanh nghiệp cần có sự đồng ý của Thủ trường Chính phủ thông qua đề nghị của Bộ ng thương.

Trong quá trình thực hiện thủ tục nhập khẩu hóa chất, doanh nghiệp cần quan tâm đến những loại hàng hóa bị cấm nhập khẩu. Danh mục hàng hóa bị cấm theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP bao gồm: 

STT Tên hóa chất theo tiếng Việt Tên hóa chất theo tiếng Anh Mã HS Mã số CAS
1 Các hợp chất O-Alkyl (<C10, gồm cả cycloalkyl) alkyl (Me, Et, n-Pr hoặc i-Pr)- phosphonofloridat O-Alkyl (<=C10, incl. cycloalkyl) alkyl (Me, Et, n- Pr or i-Pr)- phosphonofluoridates 2931
• Sarin: O-Isopropylmetyl phosphonofloridat • Sarin: O-Isopropyl methylphosphonofluorid ate 2931.908 107-44-8
• Soman: O-Pinacolyl metylphosphonofloridat • Soman: O-Pinacolyl metylphosphonofloridat 2931.908 96-64-0
2 Các hợp chất O-Alkyl (<C10, gồm cả cycloalkyl) N,N-dialkyl(Me, Et, n-Pr hoặc i-Pr)- phosphoramidocyanidat O-Alkyl (<=C10, incl. cycloalkyl) N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphoramidocyanidates 2931
Tabun:O-Ethyl N,N-dimetyl phosphoramidocyanidat Tabun:O-Ethyl N,N- dimethyl phosphoramidocyanidate 2931.908 77-81-6
3 Các hợp chất O-Alkyl (H hoặc<C10, gồm cả cycloalkyl) S-2- dialkyl (Me, Et, n-Pr hoặc i-Pr)- aminoetyl alkyl (Me, Et, n-Pr hoặc i-Pr) phosphonothiolat và các muối alkyl hóa hoặc proton hóa tương ứng O-Alkyl (H or <=C10, incl. cycloalkyl) S-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonothiolates and corresponding alkylated or protonated salts 2930.9
O-Etyl S-2- diisopropylaminoetyl metyl phosphonothiolat O-Ethyl S-2- diisopropylaminoethyl methyl phosphonothiolate 2930.9099 50782-69-9
4 Các chất khí gây bỏng chứa Lưu huỳnh: Sulfur mustards:
• 2- Cloroetylchlorometylsulfit • 2-Chloroethyl chloromethylsulfide 2930.9099 2625-76-5
• Khí gây bỏng: Bis (2- cloroetyl) sulfit • Mustard gas: Bis(2- chloroethyl) sulfide 2930.9099 505-60-2
• Bis (2-cloroetylthio) metan • Bis(2- chloroethylthio) methane 2930.9099 63869-13-6
• Sesquimustard: 1,2-Bis (2- cloroetylthio) etan • Sesquimustard: 1,2- Bis(2- chloroethylthio)ethane 2930.9099 3563-36-8
• 1,3-Bis (2-cloroetylthio) -n-propan • 1,3-Bis(2-chloroethylthio)-n-propane 2930.9099 63905-10-2
• 1,4-Bis (2-cloroetylthio) -n-butan • 1,4-Bis(2- chloroethylthio)-n-butane 2930.9099 142868-93-7
• 1,5-Bis (2-cloroetylthio) -n-pentan • 1,5-Bis(2-chloroethylthio)-n-pentane 2930.9099 142868-94-8
• Bis (2-cloroetylthiometyl) ete • Bis(2- chloroethylthiomethyl)ether 2930.9099 63918-90-1
• Khí gây bỏng chứa Lưu huỳnh và Oxy: Bis (2-cloroetylthioetyl) ete • O-Mustard: Bis(2-chloroethylthioethyl) ether 2930.9099 63918-89-8
5 Các hợp chất Lewisit: Lewisites:
• Lewisit 1: 2- Clorovinyldicloroarsin • Lewisite 1: 2- Chlorovinyldichloroarsine 2931.908 541-25-3
• Lewisit 2: Bis (2- chlorovinyl) cloroarsin • Lewisite 2: Bis(2- chlorovinyl)chloroarsine 2931.908 40334-69-8
• Lewisit 3: Tris (2- chlorovinyl) arsin • Lewisite 3: Tris(2- chlorovinyl)arsine 2931.908 40334-70-1
6 Hơi cay Nitơ:
Nitrogen mustards:
• HN1: Bis (2-chloroethyl) etylamin • HN1: Bis(2- chloroethyl)ethylamine 2921.1999 0538-07-08
• HN2: Bis(2- chloroetyl) metylamin • HN2: Bis(2- chloroethyl) methylamine 2921.1999 51-75-2
• HN3: Tris(2-cloroetyl)amin • HN3: Tris(2- chloroethyl)amine 2921.1999 555-77-1
7 Saxitoxin Saxitoxin 3002.9 35523-89-8
8 Ricin Ricin 3002.9 9009-86-3
9 Các hợp chất Alkyl (Me, Et, n- Pr or i-Pr) phosphonyldiflorit
Alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonyldifluorides
DF: Metylphosphonyldiflorit DF: Methylphosphonyldifluoride 2931.902 676-99-3
10 Các hợp chất O-Alkyl (H hoặc<C10, gồm cả cycloalkyl) O-2- dialkyl(Me, Et, n-Pr hoặc i-Pr)- aminoetyl alkyl(Me, Et, n-Pr hoặc i-Pr) phosphonit và các muối alkyl hóa hoặc proton hóa tương ứng O-Alkyl (H or <=C10, incl. cycloalkyl) O-2-dalkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonites and corresponding alkylated or protonated salts 2931
QL: O-Ethyl O-2- diisopropylaminoetyl metylphosphonit QL: O-Ethyl O-2- diisopropylaminoethyl methylphosphonite 2931.908 57856-11-8
11 Chlorosarin: O-Isopropyl metylphosphonocloridat Chlorosarin: O-Isopropyl methylphosphonochloridate 2931.908 1445-76-7
12 Chlorosoman: O-Pinacolyl metylphosphonocloridat Chlorosoman: O-Pinacolyl methylphosphonochloridate 2931.908 7040-57-5
13 Axit dodecyl benzen sunfonic (DBSA) Dodecyl benzene sulfonic acid (DBSA) 2904.10.00 27176-87-0
14 Amiăng crocidolit Asbestos crocidolite 2524.10.00 12001-28-4
15 Amiăng amosit Asbestos amosite 2524.90.00 12172-73-5
16 Amiăng anthophyllit Asbestos anthophyllite 2524.90.00 17068-78-9
77536-67-5
17 Amiăng actinolit Asbestos actinolite 2524.90.00 77536-66-4
18 Amiăng tremolit Asbestos tremolite 2524.90.00 77536-68-6

Ngoài ra, một số loại hóa chất bị hạn chế nhập khẩu cũng được quy định rõ trong phụ lục II của Nghị định kể trên. Khi doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu các loại hóa chất bị hạn chế, doanh nghiệp phải làm thủ tục xin cấp phép của Bộ Công Thương.

Một số hóa chất thuộc danh sách bị hạn chế như: Cadimi Sulfua, Nicotin,..

Những loại hóa chất được nhập khẩu

Trong quá trình thực hiện thủ tục nhập khẩu hóa chất, những loại hóa chất được nhập khẩu nhưng cần khai báo đã được nêu rõ trong phụ lục I của Nghị định 113/2017/NĐ-CP.

Nếu trước đây, doanh nghiệp phải đến tận cơ quan chức năng có thẩm quyền để khai bao nhập khẩu thì hiện nay, quy trình khai báo này đã gọn hơn rất nhiều. Những doanh nghiệp cần nhập khẩu hóa chất có thể tiến hành khai báo trên cổng thông tin điện tử một cửa quốc gia.

Một số hóa chất nằm trong danh mục cần khai báo như: Axit cloric, Bạc, nitrat,…

Những loại hóa chất được nhập khẩu
Những loại hóa chất được nhập khẩu

Nếu các đơn vị nhập khẩu tra cứu thấy hoá chất bên mình không có tên trong danh mục cấm hay danh mục hạn chế, phải khai báo, thì doanh nghiệp có thể làm các thủ tục để nhập khẩu bình thường.

Tuy nhiên, khi doanh nghiệp của bạn nhập khẩu hợp chất, hỗn hợp hoá học thì cần phải đối chiếu các mã CAS. Từ đó, lại đối chiếu một lần nữa các chất có trong những danh mục ở trên.

Quy trình nhập khẩu hóa chất

Để thực hiện thủ tục nhập khẩu hóa chất, doanh nghiệp cần trải qua quy trình sau:

 • Bước 1: Kiểm tra mã CAS cho lô hàng của mình, đối chiếu với từng danh mục.
 • Bước 2: Khi hàng về đến cảng phải làm thủ tục khai báo hoá chất.
 • Bước 3: In xác nhận đã khai báo hoá chất thành ng và mang kết quả đó ra làm thủ tục hải quan.
 • Bước 4: Làm các công việc còn lại để thông quan hàng hoá.

Thủ tục nhập khẩu hóa chất

Hồ sơ xin giấy phép nhập khẩu

Khi làm thủ tục nhập khẩu hóa chất, doanh nghiệp phải xin giấy xác nhận được phép nhập khẩu hàng hóa. Hồ sơ xin giấy phép làm thủ tục nhập khẩu hóa chất bao gồm các bước sau:

 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Văn bản đề nghị được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện để kinh doanh hoá chất.
 • Bản sao quyết định phê duyệt tất cả các tài liệu về việc bảo vệ môi trường.
 • Bản kê khai về địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Bản sao giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và văn bản nghiệm thu trong mảng phòng cháy chữa cháy.
 • Bản kê khai đầy đủ thiết bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động của từng địa điểm kinh doanh nhằm đảm bảo an toàn.
 • Hồ sơ huấn luyện an toàn hoá chất, bản sao.
 • Bản sao bằng cấp chuyên ngành hoá chất của người phụ trách, yêu cầu từ mức trung cấp trở lên.
 • Phiếu an toàn hoá chất của các hoá chất nguy hiểm.

Thông thường, doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ thông qua một cửa quốc gia. Thời gian xét duyệt hồ sơ sẽ diễn ra trong vòng 16 ngày làm việc.

Thủ tục nhập khẩu hóa chất
Thủ tục nhập khẩu hóa chất

 

Các bước khai báo thủ tục nhập khẩu hóa chất

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ khai báo thực hiện thủ tục nhập khẩu hóa chất bao gồm: Hóa đơn thương mại, bản khai báo hóa chất, phiếu an toàn hóa chất (nếu hàng hóa nằm trong danh mục nguy hiểm).
 • Bước 2: Doanh nghiệp tiến hành đăng ký tài khoản trên cổng thông tin vnsw.gov.vn
 • Bước 3: Doanh nghiệp tiến hành khai báo trực tuyến trên cổng thông tin điện tử một cửa quốc gia.

Thủ tục nhập khẩu hóa chất

Sau khi doanh nghiệp xin giấy phép nhập khẩu cùng khai báo hóa chất, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ để trình báo hải quan. Thủ tục nhập khẩu hóa chất bao gồm:

– Hoá đơn thương mại (Invoice).

– Hợp đồng mua bán (Sales Contract).

– Phiếu đóng gói (Packing List).

– Vận đơn (Bill of Landing).

– Chứng nhận xuất xứ (C/O).

– Bảng CAS.

– Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh nhập khẩu của doanh nghiệp.

Đơn vị nhập khẩu hóa chất uy tín

Thành lập vào năm 2011, Công ty Cường Quốc có tiền thân là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Cường Quốc, chuyên nhập khẩu và kinh doanh các mặt hàng điện máy, điện tử, máy móc thiết bị công trình. Năm 2020, công ty chúng tôi đổi tên thành Công ty TNHH Giao nhận vận tải Cường Quốc, hoạt động trong lĩnh vực thương mại và logistic toàn cầu. 

Nhằm phục vụ mọi nhu cầu của quý khách hàng, Cường Quốc Logistics liên tục đổi mới các dịch vụ để cung cấp đến quý khách hàng những chuổi cung ứng dịch vụ hậu cần tối ưu hóa với chất lượng cao, khẳng định uy tín của doanh nghiệp. 

Trải qua quá trình hoạt động hơn 10 năm, Cường Quốc Logistics vinh hạnh trở thành thành viên của các Hiệp hội Logistics trong và ngoài nước như:  HLA, VLA, FIATA, JCTRANS,…

Với sứ mệnh trở thành đối tác vận chuyển chiến lược, đáng tin cậy của khách hàng, chúng tôi luôn ý thức và mang đến cho quý khách hàng những dịch vụ chất lượng, những trang thiết bị và hệ thống công nghệ thông tin hiện đại,…

Đến với Cường Quốc Logistics, quý khách hàng có thể an tâm sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm: 

 • Vận chuyển đường biển
 • Vận chuyển đường hàng không
 • Vận chuyển nội địa
 • Khai thuế hải quan
 • Chuyển phát nhanh quốc tế
 • Ủy thác xuất nhập khẩu,…

Nếu quý khách hàng có nhu cầu thực hiện các thủ tục hải quan liên quan đến thủ tục nhập khẩu hóa chất, xin vui lòng liên hệ hotline 0972 66 71 66 để được tư vấn chi tiết. 

Kết luận

Trên đây là một số thông tin về hóa chất và các thủ tục nhập khẩu hóa chất. Theo dõi Cường Quốc Logistics để cập nhật những thông tin hữu ích!


Công ty TNHH Giao nhận vận tải Cường Quốc

Địa chỉ trụ sở: 68/18 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TPHCM.

Văn phòng: Tầng 7, Tòa Nhà Parami, 140 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 0972 66 71 66

Email: info@cuongquoclogistics.com

Website: https://cuongquoclogistics.com/

0972.66.71.66 0972667166